Arctic Paper Koncernen första kvartalet 2016:BETYDANDE FÖRBÄTTRING AV RESULTAT I PAPPERSSEGMENTET

Resultatet för Arctic Paper koncernen i kvartal ett 2016 fortsätter att visa stabilitet samtidigt med en betydande förbättring av resultatet för papperssegment. EBITDA för segmentet ökade med 18,2 %, och rörelseresultatet med 58,8 % jämfört med Q1 2015.

Ladda ner pressmeddelande

måndag, 16 maj, 2016