Arctic Paper Munkedals AB nominerad till EMAS Awards 2012

Tillgång till rent vatten är en förutsättning för allt som lever. Våra vattendrag förser oss med allt vårt dricksvatten men också med det vatten som används som processvatten inom tillverkningsindustrin. De känsliga vattenmiljöerna är samtidigt viktiga habitat för växter och djur, där den biologiska mångfalden måste upprätthållas. Att hantera vatten med största tänkbara omsorg och hållbara förtecken, är därför av allra största vikt.

Europeiska kommissionen har tagit emot Sveriges nominering till EMAS Awards 2012 – Arctic Paper Munkedals AB. Arctic Paper Munkedals AB har tillsammans med 26 andra företag och organisationer nominerats till priset "Vattenvård (inklusive effektiv vattenanvändning och vattenkvalitet)", som är årets tema för EMAS Award.

Miljöstyrningsrådet har nominerat Arctic Paper Munkedals AB till EMAS Awards 2012. EMAS Award är det mest prestigefyllda priset inom miljöledning och ges endast till högpresterande företag och offentliga myndigheter.

Europeiska kommissionen meddelar att "de nominerade har visat sitt engagemang inom vattenvård". 2012 års vinnare kommer att presenteras på den officiella prisceremonin för EMAS Awards, som äger rum den 29 november 2012 i Bryssel, Belgien.

"Vi har på Arctic Paper Munkedals arbetat med vattenvård och effektiv vattenanvändning som en del av vår miljöpolicy i många år", säger Anders Fransson, teknik- och miljökoordinator inom Arctic Paper. Han fortsätter: "Vi är hedrade att vara nominerade och ser det som ett erkännande av våra insatser och framgångar så här långt. Vi vet att vårt pappersbruk i Munkedal är ett av världens mest effektiva pappersbruk när det kommer till effektiv vattenanvändning. Vi ser nomineringen som en inspirationskälla att fortsätta förbättra våra arbetsmetoder och att sätta upp ännu högre mål framöver."

EMAS Awards är ett av Europeiska kommissionens bidrag till att sprida kunskap om fördelarna för organisationer som ansluter sig till EMAS, eller Eco Management and Audit Scheme som det stavas ut. Svenska företag har lyckats mycket bra på senare år och har vunnit flera av priserna. Tävlingen anordnas årligen med olika teman och 2012 års tema är alltså vatten; det handlar om ansvar för vattenresurser, effektiv användning och vattenkvalitet.

Alla nominerade inom samtliga kategorier presenteras på Facebook-sidan för Enheten för hållbar produktion och konsumtion vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för miljö. En lista över alla nominerade indelade per kategori finns även på EMAS Awards hemsida (http://ec.europa.eu/environment/emas/emasawards/nominees.htm). Inom kort kommer mer information om goda exempel på hur de nominerade sköter sin vattenanvändning.


Bilden visar Arctic Paper Munkedals miljöhus

Kontaktperson för ytterligare information:

Göran Lindqvist, VD, Arctic Paper Munkedals AB, telnr. + 46 (0)524 171 24
 

fredag, 9 nov, 2012