Arctic Paper S.A. Q2/H1, 2019: Större flexibilitet i produktionen öppnar upp för nya affärer

• Konsoliderad försäljningsintäkt för Q2 uppgick till PLN 762,5mn (EUR1 177,6mn).
• EBITDA Q2 uppgick till PLN 90,5mn (EUR1 21,1mn).
• EBIT Q2 blev PLN 69,9mn (EUR1 16,3mn) och nettoresultatet PLN 47,7mn (EUR1 11,1mn).
• Investeringar i ökad kapacitet och större flexibilitet för PM1 i Arctic Paper Kostrzyn är slutförda och i full drift, vilket möjliggör ett bredare utbud av grafiskt papper och förpackningspapper.
• Resultatförbättringsprogrammet för pappersverksamheten fortgår enligt plan, och center för
koncerngemensamma stödfunktioner startade i Kostrzyn under sommaren.
• Försäljningen av Mochenwangenbrukets mark gav en engångsintäkt på PLN 18mn.
• Rottneros AB uppnådde en rekordhög massaproduktion med en vinsttillväxt på 9 procent.

"Resultatet fortsätter att vara starkt på koncernnivå. Kombinationen av massa och papper
stabiliserar vårt resultat eftersom fluktuationerna i båda segmenten kompenserar för varandra."
Michal Jarczyński, CEO (se CEO-ord på sidan 2)

Läs pressmeddelandet

tisdag, 3 sep, 2019