Arctic Paper S.A., Q2/H1 2020: Stärkt position på en Coronapåverkad marknad

  • Konsoliderad försäljningsintäkt för Q2 uppgick till PLN 616,0mn (EUR1 139,5mn).
  • EBITDA Q2 uppgick till PLN 48,0mn (EUR1 10,9mn).
  • EBIT Q2 blev PLN 24,2mn (EUR1 5,5mn) och nettoresultat PLN 10,8mn (EUR1 2,4mn).
  • EBIT H1 blev PLN 103,9mn (EUR1 23,5mn) och nettoresultat PLN 73,1mn (EUR1 16,55mn).
  • Kombinationen av massa och papper gör koncernen mer motståndskraftig i utmanande tider.
  • Koncernen bibehöll en stark likviditet. Nettoskuld/EBITDA uppgick till 0,83 (1,06).
  • Medan totala försäljningen påverkades negativt av pandemin lyckades papperssegmentet bättre med en nedgång på 25 procent – mindre än marknaden för grafiskt papper i allmänhet.
  • Arctic Paper Munkedals är det första bruket som blir Cradle to Cradle Certified™, ett viktig steg för att bidra till den cirkulära ekonomin.

“Tack vare våra omfattande insatser har pandemins påverkan på intäkterna kunnat begränsas, även om vi inte har lyckats kompensera för nedgången fullt ut.”
Michal Jarczyński, CEO (se CEO-ord på sidan 2)

Läs pressmeddelandet

onsdag, 19 aug, 2020