Arctic Paper S.A. Q3, 2019: Stabilt resultat på en utmanande marknad

  • Försäljningsintäkter för Q3 uppgick till PLN 794,4m (EUR1 184,6m).
  • EBITDA Q3 uppgick till PLN 71,5m (EUR1 16,6m).
  • EBIT Q3 blev PLN 50,6m (EUR1 11,8m).
  • Nytt factoringavtal om PLN 30m och förlängning av den rörliga kreditfaciliteten till ett värde av EUR 19,8m och PLN 20m med räntesatser och villkor oförändrade.
  • Högt kapacitetsutnyttjande och förbättrad vinst för papperssegmentet.
  • NCRD-bidrag på PLN 16,4m för samfinansiering av ett innovationsprojekt som syftar till attutveckla nya typer av papper i pappersbruket i Kostrzyn.

"Vi har gjort ett bra jobb och tagit marknadsandelar inom papperssegmentet, trots att marknadsförhållandena förblir utmanande."
Michal Jarczyński, CEO (se CEO-ord på sidan 2 i pressmeddelandet nedan)

Läs pressmeddelandet

måndag, 18 nov, 2019