Arctic Paper S.A. Q3, 2020: Starkt resultat under utmanande marknadsförhållanden

  • Konsoliderad försäljningsintäkt för Q3 uppgick till PLN 702,8mn (EUR1 153,5mn).
  • EBITDA Q3 uppgick till PLN 86,4mn (EUR1 18,8mn).
  • EBIT Q3 blev PLN 59,1mn (EUR1 12,9mn) och nettoresultat PLN 45,4mn (EUR1 9,9mn).
  • Koncernen har under de senaste kvartalen lyckats hålla försäljningspriser och pappersvolymer på en stabil nivå trots en utmanande marknad.
  • Koncernens finansiella ställning förblir stabil med god likviditet, vilket möjliggör återbetalning av skulder eftersom koncernen för närvarande omförhandlar och strukturerar om skulderna.
  • Kombinationen av massa och papper gör koncernen mer motståndskraftig i utmanande tider.
  • Bibehållna processer för att minimera påverkan av Covid-19 kring produktion och försäljning.


"Vi har kunnat vidareutveckla vår verksamhet och behålla ekonomisk stabilitet under dessa osäkra marknadsförhållanden."
Michal Jarczyński, CEO (se CEO-ord på sidan 2)

Läs pressmeddelandet

måndag, 16 nov, 2020