Arctic Paper S.A. Q4, 2019 – preliminärt resultat*: Papperssegmentet lyfter resultatförbättringen Papper & massa – en hållbar kombination över tid

Försäljningsintäkterna för Q4 uppgick till PLN 739,7mn (EUR1 172,1mn).• EBITDA för Q4 var PLN 34,9mn (EUR1 8,1mn), EBIT Q4 PLN 13,2mn (EUR1 3,1mn).
För helåret 2019 uppgick försäljningsintäkterna till PLN 3117,1mn (EUR1 725,1mn).
EBITDA helåret var PLN 278,0mn (EUR1 64,7mn), EBIT helåret PLN 191,4mn (EUR1 44,5mn).
Kapacitetsökningen av pappersproduktionen i Kostrzyn är nu genomförd.
Papperssegmentet uppnådde ett kapacitetsutnyttjande på 94 procent för 2019.
Försäljningen av specialpapper- och premiumpappersprodukter nådde en ny årlig rekordnivå.
Framgångsrikt pilotprojekt inom förpackningssegmentet. Utvecklingen fortsätter under 2020.
Resultatförbättringsprogrammet 2019-2020 genomförs enligt plan för att öka effektiviteten.
Styrelsen föreslår en utdelning om 0,20 PLN per aktie.

*Den granskade rapporten för helåret 2019 kommer att publiceras den 26 mars 2020.

Läs pressmeddelandet

torsdag, 27 feb, 2020