Arctic Paper S.A. Q4, 2020 – preliminärt resultat*: Gott resultat och stärkt position i turbulent tid

  • Försäljningsintäkterna för Q4 uppgick till PLN 714,7mn (EUR1 160,8mn).
  • EBITDA Q4 uppgick till PLN 25,1mn (EUR1 5,6mn) och EBITDA marginalen till 3,5 procent
  • För helåret 2020 uppgick försäljningsintäkterna PLN 2847,5mn (EUR1 640,6mn).
  • EBITDA för helåret var PLN 271,4mn (EUR1 61,6mn) med EBITDA marginalen 9,5 procent
  • Papper & massa – en motståndskraftig combination som balanserar utvecklingen över tid.
  • Starkt konsoliderat resultat: relationen nettoskuld/EBITDA minskade till 0,49 (0,57).
  • Stärkt marknadsposition och återhämtning i pappersproduktion och försäljning under Q4.
  • Ökade investeringar i hållbar energi: vattenkraft, solceller och biobränslen.
  • Styrelsen föreslår en utdelning på PLN 0.30 per aktie.

*Den granskade rapporten för helåret 2020 kommer att publiceras den 16 mars 2021.


“Sammanfattningsvis: stärkt pappersverksamhet, rekordproduktion av massa, nya investeringar i hållbar energi, stabila konsoliderade resultat och en stabil finansiell ställning. Trots turbulenta tider står Arctic Paper starkare än på många år.”
Michal Jarczyński, CEO (se vd-ord på sidan 2)

Läs pressmeddelandet

fredag, 26 feb, 2021