Arctic Paper S.A. motsätter sig utdelning i dotterbolaget Rottneros AB

Arctic Paper S.A. (”Arctic Paper”), Europas volymmässigt näst största tillverkare av bokpapper och en av Europas ledande producenter av grafiskt finpapper, tillkännager härmed sina avsikter avseende röstning på den kommande årsstämman i Rottneros AB (”Rottneros”).

Den nuvarande styrelsen i Rottneros har föreslagit att årsstämman i Rottneros, som hålls den 22 mars 2013, beslutar om utdelning av 0,10 kronor per aktie i Rottneros, motsvarande totalt 15,3 miljoner kronor.

Rottneros utdelningspolicy anger bland annat att Rottneros utdelningskapacitet över en konjunkturcykel ska beaktas. Rottneros gick med förlust under räkenskapsåret 2012 och har gått med förlust under ett stort flertal av de senaste räkenskapsåren. Arctic Paper anser att den föreslagna utdelningen, med beaktande av Rottneros finansiella resultat och lönsamhetsnivå, inte är försvarlig. Arctic Paper noterar också en väsentlig ökning av Rottneros skuldsättning under räkenskapsåret 2012, särskilt under det fjärde kvartalet. Detta motiverar en hög grad av försiktighet vid bedömningen av Rottneros utdelningskapacitet. Arctic Paper anser att det i dagsläget varken är försvarligt från ett sunt kommersiellt perspektiv, eller förenligt med någon lämplig utdelningspolicy, att Rottneros lämnar någon utdelning.

Arctic Paper motsätter sig utdelningsförslaget som lagts fram av Rottneros nuvarande styrelse och kommer att rösta mot förslaget vid årsstämman i Rottneros som hålls den 22 mars 2013. Arctic Paper kommer i stället att föreslå, och rösta för, att bolagets samlade vinstmedel i sin helhet balanseras i ny räkning.

Arctic Paper äger omkring 54 procent av de utestående aktierna och rösterna i dess dotterbolag Rottneros som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arctic Paper S.A.


För ytterligare information kontakta:

Michał Jarczyński, ordförande i förvaltningsstyrelsen i Arctic Paper, tel. +48 61 62 62 000

Denna information offentliggörs enligt den svenska lagen om värdepappersmarknaden samt lämnades för offentliggörande den 12 mars 2013 kl 8.30.

tisdag, 12 mar, 2013