Arctic Paper S.A. utser Fabian Langenskiöld till ny Executive Vice President Sales

Fabian Langenskiöld har utsetts till ny Executive Vice President Sales hos Arctic Paper Utnämningen är ett steg i det fortsatta genomförandet av Arctic Papers nya strategi och Fabian Langenskiöld kommer att börja den 1 mars.

Fabian Langenskiöld kommer att ersätta Michal Sawka som efter ett gemensamt beslut kommer att lämna Arctic Paper.

Michal Jarczyński, CEO: "På hela företagets vägnar vill jag uttrycka vår tacksamhet till Michal Sawka för hans 23 åriga engagemang i bolaget och önskar honom lycka till i sin framtida karriär. Under sin tid som försäljningschef har han påbörjat den nya försäljningsstrategin för vår pappersverksamhet. Vi har gemensamt kommit fram att det dags för en förändring av ledarskapet nu när företaget går in i en ny fas."

Fabian har mer än 25 års erfarenhet inom försäljning och ledande befattningar, senast från en position som General Manager inom Umur Group och har tidigare haft positioner som Senior Vice President Sales and Marketing hos Stora Enso och General Manager i Chenming Europe.

För ytterligare information:
Michal Jarczyński, CEO, Arctic Paper S.A.
Tel. (+46) (0) 10 451 7005   
E-mail: michal.jarczynski@arcticpaper.com 

 

tisdag, 19 feb, 2019