Arctic Paper bildar en integrerad massa- och finpapperskoncern med ledande position i Europa – offentliggör ett rekommenderat erbjudande till aktieägarna i Rottneros

Arctic Paper S.A. har lämnat ett offentligt erbjudande om att förvärva samtliga aktier i Rottneros AB, en fristående specialleverantör av högkvalitativ pappersmassa noterad på NASDAQ OMX i Stockholm. Styrelsen i Rottneros har enhälligt rekommenderat Rottneros aktieägare att acceptera erbjudandet.

Den nya koncernen blir en ledande europeisk tillverkare av bokpapper, högkvalitativt grafiskt papper och massa för papperstillverkare. Dessutom kommer den att förbli en betydande leverantör av avsalumassa. Den nya koncernen kommer att ha en bra balans mellan massaproduktion och konsumtion i finpappersbruken och därmed vara mindre volatil än de två bolagen som fristående enheter. Koncernen kommer driva fyra finpappersbruk och två massabruk.

Arctic Paper förväntar sig inte att erbjudandets fullföljande kommer att få några betydande konsekvenser för Rottneros verksamhet eller anställda, vare sig avseende anställningsvillkor eller sysselsättning på de orter där Rottneros idag bedriver verksamhet.

Fram till erbjudandets fullföljande kommer Rottneros och Arctic Paper verka som två självständiga noterade bolag med sina respektive nuvarande styrelser och ledningsgrupper.

Ett detaljerat pressmeddelande som beskriver erbjudandet finns tillgängligt på www.arcticpaper.com.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
CEO Michal Jarczynski  0048 601 74 79 83
 
Arctic Paper i korthet
Arctic Paper har sitt ursprung i den svenska Trebruk AB-koncernen, grundad 1990 med Munkedal som ett av bruken. Med tiden har Arctic Paper expanderat geografiskt till att bli den näst största europeiska tillverkaren av bokpapper och en av Europas ledande tillverkare av grafiskt finpapper. Arctic Paper är en stor köpare av pappersmassa, från vilken man producerar många typer av papper för tryckerier, pappersdistributörer, bok- och tidningsförlag samt reklambranschen.
 
Koncernens pappersbruk finns i Sverige (Grycksbo och Munkedal), Polen (Kostrzyn nad Odra) och Tyskland (Mochenwangen) med en total årlig produktionskapacitet på mer än 800 000 ton papper. Genom femton helägda försäljnings- och distributionsbolag har Arctic Paper tillgång till alla europeiska marknader. Under 2011 sysselsatte Arctic Paper nära 1 600 personer och de konsoliderade försäljningsintäkterna uppgick till 2 527 miljoner zloty (5 552 miljoner kronor). Arctic Paper är noterat på Warszawa-börsen sedan 2009.
 
Ytterligare information om Arctic Paper finns tillgänglig på www.arcticpaper.com.
 
Rottneros i korthet
Rottneros är en oberoende producent av högkvalitativ, anpassad pappersmassa för avsalumarknaden. Bolaget är uppskattat för sin förmåga till kontinuerlig anpassning för att möta ökade kundförväntningar genom att utveckla sina produkter och upprätthålla hög leveranssäkerhet, teknisk support och service.
Rottneros driver två massabruk i Sverige med en total årlig produktionskapacitet om cirka 400 000 ton. Under 2011 sysselsatte Rottneros runt 300 personer och konsoliderade försäljningsintäkter uppgick till 1 513 miljoner kronor (689 miljoner zloty). Rottneros är noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1987.
Ytterligare information om Rottneros finns tillgänglig på www.rottneros.com.

onsdag, 7 nov, 2012