Arctic Paper lanserar förpackningsprodukter

Arctic Paper Grycksbo lanserar under familjenamnet AP-Tec tre nya bestrukna produkter avsedda för olika förpackningsändamål; AP-Tec Liner, AP-Tec Pack och AP-Tec Flex. Med utgångspunkt i den unika bestrykningstekniken vid Arctic Paper Grycksbo, vilken ger hög bulk och bra tryckbarhet, har Arctic Paper identifierat ett antal förpackningssegment och utvecklat produkter för dessa.

– Vi har under det senaste året genomfört ett omfattande utvecklingsprojekt som innefattat såväl marknadsstudier som teknisk produktutveckling vid bruket och hos förpackningstillverkare, säger Jaana Ahlroos, produktchef för Arctic Papers bestrukna sortiment. Vår unika bestrykningsteknologi, Mirroblade®, ger både bra tryckresultat och bidrar till högre bulk. För oss är det därför logiskt att satsa på utvalda förpackningssegment där hög vithet och bra bildåtergivning liksom bra konverterbarhet krävs. De nya produkterna i AP-Tec familjen har egenskaper som ger fördelar såväl i förpackningsproduktionen som i butikshyllan för den färdiga produkten.

AP-Tec Liner är en högvit, bestruken helblekt liner speciellt lämplig för förtryckning och laminering på enkelwell eller solidkartong. AP-Tec Liner passar bra i förpackningar till varumärken som kräver avancerat tryck, hög vithet och finish, för att ge produkten rätt image.
AP-Tec Pack är en högvit, dubbelsidig, bestruken finkartong speciellt avsedd för mindre kapslar med höga krav på tryckkvalitet, processbarhet och kostnadseffektivitet. Den tredje produkten i sortimentet är AP-Tec Flex, ett högvitt, bestruket förpackningspapper som lämpar sig väl för extrudering och laminering av papper till s.k. flexible packaging.

– Våra AP-Tec produkter är alla tillverkade av nyfiber, vilket är en klar fördel mot returfiber i många applikationer. Miljömässigt har Arctic Paper Grycksbo nått långt genom att ha reducerat utsläppen av fossil koldioxid till noll i produktionen och ha en mycket låg vattenförbrukning. Självklart är alla viktiga certifikat vad gäller ISO, EMAS, FSCTM* och PEFC på plats, poängterar Jaana Ahlroos.

Genom åren har produkter, producerade vid Arctic Paper Grycksbo, med fördel använts även utanför de traditionellt grafiska områdena för papper, t.ex. exklusiva påsar. Nu tar bruket i Dalarna steget fullt ut med nya produkter specifikt utvecklade för förpackningar.

Bildtext:
Konverterbarhet, vithet och en hög tryckkvalitet är kännetecknande för de nya AP-Tec produkterna framtagna vid Arctic Paper Grycksbo

*) FSCTM (Forest Stewardship Council) – The mark of responsible forest management. www.fsc.org. FSC-C022692

För ytterligare  information, kontakta:
Jaana Ahlroos, Produktchef, Arctic Paper Grycksbo AB, tel +46 23 680 39, jaana.ahlroos@arcticpaper.com eller
Lina Åkesson, Affärsutvecklare, Arctic Paper Sverige AB, tel +46 761 75 77 36, lina.akesson@arcticpaper.com


tisdag, 15 okt, 2013