Arctic Paper vidtar åtgärder för att minimera Coronaeffekter

Den grafiska pappersmarknaden förväntas påverkas negativt av de begränsningar som myndigheter och kunder i många europeiska länder har infört för att minska spridningen av Covid-19. För att möta osäkerheten, öka flexibiliteten och upprätthålla motståndskraften på en dynamisk marknad vidtar Arctic Paper nu åtgärder för att minskade potentiella effekterna.

För att matcha en potentiell nedgång i efterfrågan har Arctic Papers svenska dotterbolag i Grycksbo och Munkedal kommit överens med fackföreningarna om korttidsarbete för delar av arbetskraften. Från och med den 7 april är det möjligt att ansöka om ekonomiskt stöd från den svenska regeringen för att kompensera för en betydande del av kostnaderna för att behålla de anställda. Samma åtgärd kan användas i andra enheter i koncernen i de europeiska länder där tillfälliga permitteringar – helt eller delvis – är möjliga.

”För närvarande är vår produktion igång i alla fabriker. Men med tanke på den osäkerhet somorsakas av Covid-19-pandemin, vidtar vi nu försiktighetsåtgärder för att minimera effekterna påvår verksamhet.”
Michal Jarczyński, CEO Arctic Paper S.A.

Arctic Paper kommer att återgå till normal drift när situationen har stabiliserats. Arctic Paper räknar med att upprätthålla alla leveranser och tillfredsställande service till kunderna trots åtgärderna.

Läs pressmeddelandet

onsdag, 8 apr, 2020