Artikel - Starkt miljöarbete fortsätter hos Arctic Paper Munkedals

Munken blir ännu mer miljösmart med EU Ecolabel

Nu blir det enklare att välja miljösmarta papper och skapa miljömärkta trycksaker. Arctic Paper Munkedals, välkänt för sina framstående grafiska finpapper som används av designers, reklambyråer, förlag och tryckerier över hela Europa, har nyligen certifierat samtliga papper enligt EUs officiella miljömärke EU Ecolabel.

Avancerat miljöarbete och miljömärkning är ingenting nytt inom Arctic Paper Munkedals. De uppskattade design- och bokkvaliteterna inom Munkensortimentet framställs sedan länge av miljömärkt råvara, från skogar där skogsbruket certifierats enligt de internationella standarderna FSC™ (Forest Stewardship Council) och PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)*.

Sedan många år är flera av brukets produkter också godkända enligt Svanen (Nordic Ecolabel) som så kallat kontrollerat papper. I Norden, där Svanen är ett väl etablerat varumärke, har kunderna länge kunnat välja Munken och ha goda belägg för att papperet producerats på ett hållbart sätt.

 Nu har Arctic Paper Munkedals tagit steget vidare och miljöcertifierat samtliga produkter enligt EUs officiella standard, EU Ecolabel.

"Vi valde EU Ecolabel eftersom vi verkar på en internationell marknad med Europa som vår huvudmarknad. EU Ecolabel omfattar alla aspekter av en produkts livscykel vilket är just det löfte vi vill kunna kommunicera till våra kunder", säger Anders Fransson, teknik- och miljökoordinator inom Arctic Paper-koncernen.

Stort intresse för miljömärkning i grafiska branschen

EU Ecolabel får successivt allt större genomslag. Sedan några år tillbaka kan man inom den grafiska industrin märka trycksaker med EU Ecolabel, vilket har ökat efterfrågan på certifierat papper. Samtidigt miljöcertifierar allt fler tryckerier sin produktion.  

"Vi har sett en stadigt ökad efterfrågan på certifierade pappersprodukter bland kunderna; intresset för hållbarhet är mycket stort i branschen. EU Ecolabel omfattar både produktionen av råvaran och produktionen av papperet, med alla aspekter som utsläpp till luft och vatten, kemikalieanvändning, energi- och resursanvändning samt avfallshantering. Det är en mycket omfattande märkning", konstaterar Anders Fransson.

Ambitiösa miljösatsningar för vatten

Certifieringen är den senaste i en lång rad ambitiösa miljösatsningar inom Arctic Paper Munkedals. Särskilt stora ansträngningar har genom åren gjorts för att minska brukets vattenanvändning och påverkan på vatten, ett område där bruket idag räknas som världsledande. För ett par år sedan resulterade det i en nominering, som enda svenska deltagare, till den prestigefyllda utmärkelsen EMAS Awards**; ytterligare ett initiativ från EU för ökad miljömedvetenhet i unionen.

Knappt fyra liter vatten per kilo tillverkat papper är det facit som gör Arctic Paper Munkedals till ett av världens främsta bruk när det gäller effektiv vattenanvändning. Flertalet moderna bruk ligger betydligt högre och riktlinjerna enligt BAT, Best Available Technology, från EU ligger idag på 3,5 till 20 liter vatten per kilo.

För Arctic Paper Munkedals är läget mitt i Bohuslän, med den laxrika Örekilsälven och Gullmarsfjorden som närmaste grannar, en viktig faktor som inspirerat till det högklassiga miljöarbetet. Förutom den låga vattenanvändningen har man även åstadkommit en vattenrening av högsta klass. Skolklasser och kunder besöker ofta brukets Miljöcentrum med tillhörande reningsanläggning och park, och förbluffas över att vattnet faktiskt är lika rent när det lämnar bruket, som när det tas in.

Grön energi – viktigt för framtiden

Brukets miljöarbete omfattar dock mer än vattenfrågor och produktcertifieringar. Pappersbruk är energiintensiva anläggningar och stora ansträngningar har gjorts även för att effektivisera energianvändningen och minska utsläppen till luft. Idag drivs bruket på en kombination av el och naturgas, vilket minskat utsläppen radikalt. I tillägg finns vattenkraftsproduktion i en egen anläggning, baserad på det vatten som passerar genom bruket från Örekilsälven. Denna anläggning ska inom kort få utökad kapacitet som bäddar för en större andel egenproducerad grön el. Och ambitionerna är fortsatt höga:

"Vår vision, som visserligen ligger en bit in i framtiden, är att skapa ett helt slutet vattensystem i produktionsprocessen. Det skulle helt eliminera utsläppen till vatten och samtidigt innebära ett minskat energibehov", säger Anders Fransson.

Vid Arctic Paper Munkedals har åratal av konsekventa miljöinvesteringar gjort att betydande miljöförbättringar har kunnat bli verklighet. Grundtanken i miljöarbetet är att i varje processteg, i första hand i den egna anläggningen men också hos leverantörer, arbeta för att alla resurser utnyttjas optimalt, vare sig det gäller råvaror, energi, kemikalier eller vatten.

"Vi är stolta över vårt miljöengagemang och ser EU Ecolabel som det senaste i raden av insatser som visar vår helhjärtade satsning på hållbarhet", säger Anders Fransson


Bildtext:
Skolklasser och kunder besöker ofta brukets Miljöcentrum med tillhörande reningsanläggning och park, och förbluffas över att vattnet faktiskt är lika rent när det lämnar bruket, som när det tas in.

Om EU Ecolabel

EU Ecolabel är EUs officiella miljömärke och kriterierna tas fram av ansvariga organ inom medlemsländerna. Märkningen fungerar på liknande sätt som Svanen men är vidare spridd inom EU-länderna, där idag 32 olika kategorier av varor och tjänster kan märkas.  

EU Ecolabel är ett så kallat Typ 1-miljömärke där produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv, från råvara till avfall. Produkterna ska uppfylla stränga miljö-, funktions- och kvalitetskrav, som kontinuerligt höjs. Samtliga EU Ecolabel-märkta produkter listas i Green Store, den europeiska miljömärkningskatalogen.

För ytterligare information, vänligen se www.ecolabel.eu samt www.ec.europa.eu/ecat/  (”Green Store”)

Om Arctic Paper  

Arctic Paper S.A. tillverkar och marknadsför bokpapper och grafiskt finpapper av mycket hög kvalitet. Företaget producerar högkvalitativt bestruket papper, obestruket träfritt och obestruket trähaltigt papper.  Produktportföljen omfattar varumärkena Amber, Arctic, AP-Tec, G-Print, Munken, Pamo och L-Print, vilka framför allt används som design- och bokpapper. Tillverkningen sker i Sverige vid pappersbruken Arctic Paper Munkedals och Arctic Paper Grycksbo, i Polen vid Arctic Paper Kostrzyn och i Tyskland vid Arctic Paper Mochenwangen.

Den totala produktionskapaciteten vid Arctic Papers fyra bruk uppgår till totalt drygt 800 000 ton papper årligen. Arctic Paper har 1 600 medarbetare och försäljningskontor i 15 länder runt om i Europa.

Arctic Paper S.A. är noterat på Warszawabörsen sedan oktober 2009 och på NASDAQ OMX i Stockholm sedan december 2012. Mer information finns på www.arcticpaper.com

*Precis som vid beställning av FSC- eller PEFC-certifierat papper, ska önskemål om EU Ecolabel-certifierat papper anges vid orderläggningen. Då kommer också miljömärkningen att framgå på orderbekräftelse och faktura.

**Mer om EMAS Awards finns på http://ec.europa.eu/environment/emas/emasawards/

torsdag, 11 sep, 2014