Avisering om prishöjning från 20 mars 2017

Ökade inköpspriser på råvaror har en negativ påverkan på alla pappersproducenters tillverkningskostnader.

Arctic Paper vill med detta brev avisera våra samarbetspartners om en prishöjning med 6-8% på alla våra bestrukna och obestrukna kvaliteter, både ark och rulle.

De nya priserna gäller from 20 mars 2017.

Kunder med egna prisavtal blir kontaktade, och kommer få nya avtal tillsända med uppdaterade priser. Den generella prislistan på vår webbsida www.arcticpaper.com blir uppdaterad.

För frågor vänligen kontakta din säljare.

Leif-Arne Karlsen, VD
Arctic Paper Sverige AB

fredag, 17 feb, 2017