Avisering om prishöjning från 1 mars 2016

Aviseringen gäller alla papperskvaliteter.

På senare år har Arctic Paper gjort flera åtgärder för att reducera kostnaderna och öka effektiviteten. Trots detta visar våra samlade produktionskostnader ett behov av ytterligare prishöjningar för att säkerställa en nödvändig framtida hållbarhet.

Vi ser oss därför tvungna att avisera om en prishöjning på hela vårt bestrukna och obestrukna sortiment med 6-8 %.

Prishöjningen gäller från 1 mars 2016 och omfattar både ark och rulle.

Kunder med egna prisavtal kommer bli kontaktade och få tillsänt sig uppdaterade priser. Den generella prislistan uppdateras på vår hemsida.

För frågor vänligen kontakta undertecknad direkt eller din närmaste kontaktperson hos Arctic Paper Sverige.

Leif-Arne Karlsen
Managing Director Skandinavia
Tel +47 900 92 239
E-post leif-arne.karlsen@arcticpaper.com

torsdag, 28 jan, 2016