Avisering om prishöjning från den 10 maj 2014

Efter en längre tids prisnedgång samtidigt som vi under en tid upplevt en ökad efterfrågan på våra varumärken Munken och Amber, aviserar vi om en prishöjning på 3-5%. Prishöjningen gäller alla våra träfria obestrukna Munken och Amber kvaliteter, i såväl ark som rulle, från den 10 maj 2014.

Kunder med egna prisavtal kommer bli kontaktade och få tillsänt sig uppdaterade priser. Den generella prislistan uppdateras på vår hemsida www.arcticpaper.com

Har du frågor är du välkommen att ta kontakt med Hans Ekelund, försäljningschef, tel 0761-75 77 15, e-post: hans.ekelund@arcticpaper.com eller din säljrepresentant.

onsdag, 9 apr, 2014