Avisering om prishöjning från den 2 april 2015

Våra pappersbruk har över tid fått ökade råvaru- och produktionskostnader. 

Vi behöver därför avisera om en prishöjning på vårt obestrukna sortiment med 5-8 %.

Prishöjningen gäller från den 2 april 2015 och omfattar både ark och rulle.

Kunder med egna prisavtal kommer bli kontaktade och få tillsänt sig uppdaterade priser. Den generella prislistan uppdateras på vår hemsida www.arcticpaper.com   

Har du frågor är du välkommen att kontakta din säljrepresentant eller Leif-Arne Karlsen, Managing Director, Arctic Paper Scandinavia
Telefon 0047 900 92 239
E-post leif-arne.karlsen@arcticpaper.com

fredag, 27 feb, 2015