Avisering om prishöjning from 1 juli 2017

Vi beklagar den instabilitet som råder i den globala råvarumarknaden. Kostnaderna för våra pappersbruk fortsätter att stiga och som en konsekvens av detta behöver vi avisera om en prishöjning på vårt bestrukna sortiment med SEK 300/ton.

Prishöjningen gäller från den 1 juli 2017 och omfattar både ark ock rulle.

Kunder med egna prisavtal kommer bli kontaktade och få tillsänt sig uppdaterade priser. Den generella prislistan uppdateras på vår hemsida www.arcticpaper.com.

Vid frågor kontakta undertecknad direkt eller din säljrepresentant.

Arctic Paper Sverige AB

Leif-Arne Karlsen
Managing Director Skandinavia

tisdag, 30 maj, 2017