Avisering om prishöjning from 1 maj 2018

På grund av ökade råvarukostnader för våra fabriker behöver vi tyvärr avisera om en prishöjning på vårt bestrukna sortiment med SEK 300/ton. Prishöjningen gäller både ark och rulle på alla order levererade efter den 1 maj 2018.

Undertecknad beklagar ostabiliteten på den globala råvarumarknaden. Kunder med egna prisavtal kommer bli kontaktade och tillsänt sig avtal med uppdaterade priser. Den generella prislistan på vår hemsida, www.arcticpaper.com kommer att uppdateras.

Vid frågor vänligen kontakta undertecknad direkt, eller din säljrepresentant hos Arctic Paper Sverige.

Leif-Arne Karlsen
VD, Arctic Paper Skandinavientorsdag, 22 mar, 2018