Avisering om prishöjning from 1 november 2018

På grund av ökade råvarukostnader för våra fabriker behöver vi tyvärr avisera om en prishöjning på vårt bestrukna och obestrukna sortiment med SEK 40-70 öre/kg.

Prishöjningen gäller både ark och rulle på alla order levererade efter den 1 november 2018.

Undertecknad beklagar ostabiliteten på den globala råvarumarknaden. Kunder med egna prisavtal kommer bli kontaktade och tillsänt sig avtal med uppdaterade priser. Den generella prislistan på vår hemsida, www.arcticpaper.com kommer att uppdateras.

Vid frågor vänligen kontakta undertecknad direkt, eller din säljrepresentant hos
Arctic Paper Sverige.

Leif-Arne Karlsen
VD, Arctic Paper Skandinavienmåndag, 27 aug, 2018