Avisering om prishöjning

Våra pappersbruk har över tid fått ökade råvaru- och produktionskostnader.

Vi behöver därför avisera om en prishöjning på vårt bestrukna och obestrukna sortiment med 8 – 10 %.

Prishöjningen gäller från den 10 september 2015 och omfattar både ark ock rulle.

Kunder med egna prisavtal kommer bli kontaktade och få tillsänt sig uppdaterade priser. Den generella prislistan uppdateras på vår hemsida www.arcticpaper.com.   

Vid frågor kontakta undertecknad direkt eller din säljrepresentant.

Arctic Paper Sverige AB

Leif-Arne Karlsen

Managing Director Skandinavia

 måndag, 3 aug, 2015