Avisering om prishöjning from 1 januari 2018

Munkedal 23 oktober 2017

På grund av ökade råvarukostnader för våra fabriker behöver vi tyvärr avisera om en prishöjning på vårt obestrukna- och bestrukna sortiment med SEK 500/ton.

 Prishöjningen gäller både ark och rulle på alla order levererade efter den 1 januari 2018.

 Undertecknad beklagar ostabiliteten på den globala råvarumarknaden. Kunder med egna prisavtal kommer bli kontaktade och tillsänt sig avtal med uppdaterade priser. Den generella prislistan på vår hemsida, www.arcticpaper.com kommer att uppdateras.

Vid frågor vänligen kontakta undertecknad direkt, eller din säljrepresentant hos
Arctic Paper Sverige.

Leif-Arne Karlsen
VD, Arctic Paper Scandinavia

 

  


måndag, 23 okt, 2017