EBITDA och rörelseresultat signifikant högre i Q3 2015 än i Q2 2015 trots oförändrade marknadsutmaningar.

Arctic Paper koncernens finansiella resultat påverkades, för det tredje kvartalet 2015 och exkluderad verksamhet under aviserad avveckling*, fortsatt av oförändrade marknadsutmaningar. EBITDA uppgick till PLN 70,5m (ned 19,2 % jämfört med Q3 2014), rörelseresultat uppgick till drygt PLN 43m (27,2 % lägre än under Q3 2014), och nettoresultatet uppgick till PLN 22,7m (43,2 % lägre än motsvarande period 2014). Försäljningsintäkterna uppgick till PLN 730,7m, vilket är i nivå med Q3 2014.

Ladda ner pressmeddelande

fredag, 13 nov, 2015