EN SIGNIFIKANT FÖRBÄTTRING AV RESULTATET 2014 FÖR ARCTIC PAPER KONCERNEN

Arctic Paper koncernen genererade ett betydligt starkare resultat 2014 än året innan. EBITDA blev PLN 238,5 m (+ 227 %), det operativa resultatet PLN 116,6 m (jämfört med en förlust om PLN 151,6 m 2013) och nettoresultat blev PLN 78,2 m (en förlust om PLN 152,2 m 2013). Försäljningsintäkterna för 2014 var PLN 3,1 mld, likvärdigt med 2013.

Det goda resultatet 2014 skapades tack vare de rekonstruktionsåtgärder och organisationsförändringar som inleddes 2013. Resultatet 2014 har också påverkats av positiva externa faktorer som massapriset och valutakurser. Under inledningen av 2015 har påverkan av de fluktuerande valutakurserna blivit tydlig.

Ladda ner pressmeddelandet

måndag, 23 mar, 2015