Ett tillfredställande resultat i en utmanande marknadsmiljö

  • Försäljningsintäkterna för perioden uppgick till PLN 789,7mn (EUR1 188,9mn).
  • EBITDA för Q1 uppgick till PLN 71,2mn (EUR1 17,0mn).
  • EBIT för Q1 var PLN 47,2mn (EUR1 11,3mn).
  • Fortsatt höga massapriser påverkade periodens resultat. 
  • Beslut togs att investera PLN 29mn (EUR 7mn) för en expansion av vattenkraftverket vid bruket i Munkedal. 
  • Beslut om ny strategi för pappersverksamheten samt målet 10 procent EBIT senast 2022.

Läs mer

måndag, 14 maj, 2018