FÖRÄNDRINGAR I ARCTIC PAPER S.A. LEDNING

För att ytterligare stärka focus på de strategiska perspektiven Stabilitet och Mobilitet har VD Wolfgang Lübbert lämnat VD posten. Styrelsen för Arctic Paper har utnämnt Per Skoglund som tillförordnad VD. Centralt för Per Skoglund kommer Stabilitetsperspektivet, inte minst fullföljandet av Profit Improvement Program 2015/16, att vara.

Wolfgang Lübbert fortsätter som medlem i Ledningsgruppen och kommer att koncentrera sina insatser på Mobilitets perspektivet. Däri ingår att utröna och potentiellt utveckla affärsmöjligheter utanför Arctic Papers kärnaffär. 

Roger Mattsson, tillförordnad styrelseordförande för Arctic Paper S.A. kommenterar: “På företagets vägnar vill jag uttrycka vår stora uppskattning för Wolfgang Lübberts engagemang och insatser som VD. Under de senaste och besvärliga åren har hans ledarskap framgångsrikt tagit bolaget till sin nuvarande styrkeposition.”

För mer information kontakta:

Per Skoglund
Acting CEO, Arctic Paper S.A.
tel. (+46) 31 63 1703
e-mail: Per.Skoglund@arcticpaper.com

Wolfgang Lübbert
Member of Management Board, Arctic Paper S.A.
tel. (+49) 40 51 48 5310
e-mail: Wolfgang.Luebbert@arcticpaper.com

Roger Mattsson
Acting Chairman of the Supervisory Board, Arctic Paper S.A.
tel. (+46) 31 63 1714
e-mail: roger.mattsson@arcticpaper.com

torsdag, 28 apr, 2016