Förändring av fakturaprocess

Information till våra kunder

Som du säkert är medveten om går finpappersmarknaden igenom  turbulenta tider. Arctic Paper är verksamma på denna marknad, och vi har sedan länge haft ett starkt och beslutsamt fokus på effektivitet, produktivitet och kundservice, för att möta nuvarande och framtida utmaningar. Detta sker nu i ett resultat-förbättringsprogram som berör alla våra aktiviteter.

I programmet har vi noga analyserat alla aspekter av våra sälj- och logistik-funktioner och har nyligen koncentrerat vår Europiska logistikfunktion till Polen och det skandinaviska säljkontoret till Munkedal.

Ändring av faktureringsprocessen
För att ta ytterligare ett steg mot ökad effektivitet och kundservice har vi beslutat att ändra vår skandinaviska fakturaprocess. Detta är vår ursprungs- och hemmamarknad som har en mycket stor betydelse – på många olika sätt. Åtgärden vi nu vidtar är ett led i att se till att vår starka skandinaviska position består.

Från och med 1 januari 2016 kommer all vår fakturering att ske från det producerande bruket. Det innebär att du som kund får en faktura som exakt motsvarar din specifika order direkt från bruket.  Utöver de interna fördelar detta innebär ger det externa fördelar i att leverans och fakturering hanteras samtidigt och från samma plats.

Alla betalningar av respektive fakturor kommer att göras till ett lokalt inhemskt bankkonto i vart och ett av de nordiska länderna.

Order deadline
Från och med 1 januari kommer deadline för order att vara kl 15.00.

Vid frågor, kontakta din säljare eller undertecknad.

Vi kommer under 2016 fortsätta våra koncentrerade insatser för ökad effektivitet. Vår högsta prioritet är att göra detta med stärkt kundservice och bevarade ledtider.
 
Nedan hittar du nya bankkonton för respektive bruk.

Bruk

Bankkonto

Bank

Arctic Paper Munkedals AB

 

721-1758

 

Svenska Handelsbanken

 

Arctic Paper Grycksbo AB

 

5172-3609

 

Svenska Handelsbanken

 

Arctic Paper Kostrzyn

 

5583-5409

 

Den Danske Bank

 

 

Med vänlig hälsning

Arctic Paper Sverige AB

Leif-Arne Karlsen
Managing Director Scandinavia
Mobil +47 90 09 22 39
leif-arne.karlsen@arcticpaper.com

onsdag, 16 dec, 2015