LÄTTARE MINNAS TEXT PÅ PAPPER

Den svenska studien om hur man tar till sig en text bättre när man läser på papper jämfört med på skärm har fått nytt liv efter publicering i tidskrifterna Scientific America och Holone.

Erik Wästlund, lektor i psykologi och forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, skrev för några år sedan en avhandling där resultatet visade på att läsförståelsen är högre vid läsning på papper jämfört med på skärm.

Man minns helt enkelt bättre efter att ha läst på papper. De huvudsakliga skälen är

    Att hjärnan förstår var början och slut på texten finns minskar påfrestningen på hjärnans arbetsminne – papperstexten är genom sin fysiska närvaro överblickbar på ett helt annat sätt än vad en digital text ofta är.
    Långa sidor i digitala medier påfrestar arbetsminnet som har svårt att klara av momenten att både läsa, komma ihåg, scrolla sidan och ta in andra grafiska element så som annonser och puffar för annat material.
    Läsning på skärm går långsammare och det gör det svårare med koncentrationsförmågan – det blir en negativ spiral.

Nu får resultatet också spridning i media – bland annat på motivation.se där Anneli Godman har skrivit en bra sammanfattning med rubriken Hjärnan läser bäst på papper. Projektet Power of Print skrev redan 2009 om avhandlingen.

Källa: Branschkoll

Vill du ha hjälp med pappersval eller beställa en dummy, kontakta någon av våra affärsutvecklare eller säljare.

fredag, 21 feb, 2014