Arctic Paper S.A. Q1, 2019: Massapriset lyfte Q1, men sänkte pappret

  • Konsoliderad försäljningsintäkt för Q1 uppgick till PLN 820,6mn (EUR1 190,7mn).
  • EBITDA Q1 uppgick till PLN 82,4mn (EUR1 19,1mn).
  • EBIT Q1 blev PLN 59,1mn (EUR1 13,7mn) och nettoresultat: PLN 38,2mn (EUR1 8,9mn).
  • Ny EVP för försäljning utsågs i mars för att förstärka försäljningsorganisationen.
  • Implementering av ett resultatförbättringsprogram för pappersverksamheten, med målet att uppnå årliga kostnadsbesparingar om PLN 40mn med full effekt 2020.
  • Lansering av Munken Kraft, en ny produkt avsedd för det växande förpackningssegmentet.
  • Resultatet för det första kvartalet inom papperssegmentet resulterade i ett brott mot segmentets finansieringsavtal, vilket bankerna har gett dispens för (waiver). I en separat process planerar vi att sammankalla till ett möte med obligationsinnehavarna för att erhålla dispens från dem.

"För att möta marknadens utveckling och stärka vår konkurrenskraft måste vi arbeta ännu hårdare med att sänka våra kostnader, öka produktiviteten och påskynda omstruktureringen av vår produktportfölj."
Michal Jarczyński, CEO (se CEO-ord på sidan 2 i pressmeddelandet nedan)

Läs pressmeddelandet

tisdag, 28 maj, 2019