Munken blir ännu mer miljösmart – certifieras enligt EU Ecolabel

Nu blir det enklare att välja miljösmarta papper och skapa miljömärkta trycksaker. Arctic Paper Munkedals, välkänt för sina framstående grafiska finpapper som används av designers, reklambyråer, förlag och tryckerier över hela Europa, har nyligen certifierat samtliga papper enligt EUs officiella miljömärke EU Ecolabel.

Avancerat miljöarbete och miljömärkning är ingenting nytt inom Arctic Paper Munkedals. De uppskattade design- och bokkvaliteterna inom Munkensortimentet framställs sedan länge av miljömärkt råvara, från skogar där skogsbruket certifierats enligt de internationella standarderna FSC™ (Forest Stewardship Council) och PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)*.

Sedan många år är flera av brukets produkter också godkända enligt Svanen (Nordic Ecolabel) som så kallat kontrollerat papper. I Norden, där Svanen är ett väl etablerat varumärke, har kunderna länge kunnat välja Munken och ha goda belägg för att papperet producerats på ett hållbart sätt.

Nu har Arctic Paper Munkedals tagit steget vidare och miljöcertifierat samtliga produkter enligt EUs officiella standard, EU Ecolabel.

"Vi valde EU Ecolabel eftersom vi verkar på en internationell marknad med Europa som vår huvudmarknad. EU Ecolabel omfattar alla aspekter av en produkts livscykel vilket är just det löfte vi vill kunna kommunicera till våra kunder", säger Anders Fransson, teknik- och miljökoordinator inom Arctic Paper-koncernen.

Stort intresse för miljömärkning i grafiska branschen

EU Ecolabel får successivt allt större genomslag. Sedan några år tillbaka kan man inom den grafiska industrin märka trycksaker med EU Ecolabel, vilket har ökat efterfrågan på certifierat papper. Samtidigt miljöcertifierar allt fler tryckerier sin produktion.  

EU Ecolabel omfattar både produktionen av råvaran och produktionen av papperet, med alla aspekter som utsläpp till luft och vatten, kemikalieanvändning, energi- och resursanvändning samt avfallshantering.

"Efterfrågan på certifierade pappersprodukter ökar stadigt bland kunderna; intresset för hållbarhet är mycket stort. Vi är stolta över vårt miljöengagemang och ser EU Ecolabel som det senaste i raden av insatser som visar vår helhjärtade satsning på hållbarhet", säger Anders Fransson.


Skolklasser och kunder besöker ofta brukets Miljöcentrum med tillhörande reningsanläggning och park, och förbluffas över att vattnet faktiskt är lika rent när det lämnar bruket, som när det tas in. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Fransson, Teknik- och miljökoordinator Arctic Paper S.A., tel 0524-171 15
Hans Ekelund, Försäljningschef Arctic Paper Sverige AB., tel 0761-75 77 15

Om EU Ecolabel

EU Ecolabel är EUs officiella miljömärke och kriterierna tas fram av ansvariga organ inom medlemsländerna. Märkningen fungerar på samma sätt som Svanen men är vidare spridd inom EU-länderna, där idag 32 olika kategorier av varor och tjänster kan märkas.  

EU Ecolabel är ett så kallat Typ 1-miljömärke där produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv, från råvara till avfall. Produkterna ska uppfylla stränga miljö-, funktions- och kvalitetskrav, som kontinuerligt höjs. Samtliga EU Ecolabel-märkta produkter listas i Green Store, den europeiska miljömärkningskatalogen.

För ytterligare information, vänligen se www.ecolabel.eu samt www.ec.europa.eu/ecat/  (”Green Store”)

Om Arctic Paper  

Arctic Paper S.A. är en av de ledande europeiska tillverkarna av bulkigt bokpapper och grafiskt finpapper. Koncernen producerar bestruket och obestruket träfritt papper samt obestruket trähaltigt papper av hög kvalitet. Koncernens produktportfölj består av varumärkena Amber, Arctic, AP-Tec, G-Print, Munken, Pamo och L-Print. Tillverkningen sker vid Arctic Paper Kostrzyn i Polen, Arctic Paper Munkedals och Arctic Paper Grycksbo i Sverige samt Arctic Paper Mochenwangen i Tyskland.

Den totala produktionskapaciteten för koncernens fyra pappersbruk är ca 800 000 metriska ton papper per år. Koncernen har idag ca 1 600 anställda runt om i Europa och har säljkontor i 15 europeiska länder.                     

Arctic Paper Group har varit noterat på Warszawa-börsen sedan oktober 2009 och sedan december 2012 på NASDAQ OMX i Stockholm. Mer information finns på www.arcticpaper.com

*Precis som vid beställning av FSC- eller PEFC-certifierat papper, ska önskemål om EU Ecolabel-certifierat papper anges vid orderläggningen. Då kommer också miljömärkningen att framgå på orderbekräftelse och faktura.

torsdag, 11 sep, 2014