Ny teknik i Arctic Paper Kostrzyn S.A. medfinansieras av National Center for Research and Development

Arctic Paper Kostrzyn S.A, dotterbolag till Arctic Paper S.A., har tecknat avtal med National Center for Research and Development (NCBiR) i Polen. Avtalet gäller samfinansiering av projektet ”Utveckling och implementering av produktionsteknologi för högkvalitativt grafiskt papper med minskat innehåll av pappersmassa, ökad opacitet och styvhet genom användning av polymerer som tvärbindare”. Projektet är en del i Smart Growth Operational Program 2014–2020. Projektets nettovärde uppgår till över PLN 40mn med ett maximalt värde för samfinansiering på cirka PLN 16,4mn.

Den nya tekniken för produktion av högkvalitativt grafiskt papper med ökad opacitet och styvhet kommer göra det möjligt att producera papper med en mindre användning av pappersmassa. Denna typ av papper kommer kunna användas för grafiskt papper, direktreklam, kuvert och förpackningar.

”Starten av ett nytt innovativt projekt, med finansiellt stöd av NCBiR, är ytterligare ett viktigt steg mot en ökad flexibilitet i produktionen på våra pappersbruk och för att koncernen ska kunna möta de förändrade behoven i marknaden,” säger Michał Jarczyński, VD för Arctic Paper S.A. ”Utvecklingen och implementeringen av en ny produktionsteknologi kommer göra det möjligt för oss att bredda vårt produktutbud genom att erbjuda grafiskt papper med låg vikt och papper för kuvert och påsar. Vi arbetar aktivt med att minska våra kostnader, öka effektiviteten och utveckla vår produktportfölj för att förbättra våra marginaler.”

Arctic Paper Kostrzyn är den största tillverkaren av offsetpapper i Polen och den näst största tillverkaren av grafiskt papper. Efter den nyligen genomförda investeringen i pappersmaskinen PM1, som är fullt finansierad av EBRD, har bruket ökat sin årliga produktionskapacitet till 315 000 ton. Arctic Paper Kostrzyn är det största av de tre pappersbruken i Arctic Paperkoncernen.

Läs pressmeddelandet

torsdag, 26 sep, 2019