OMSTRUKTURERINGSARBETET INOM ARCTIC PAPER FORTSÄTTER. FÖRHANDLINGAR OM EN NY SKANDINAVISK STRUKTUR HAR INITIERATS.

Som en följd av det pågående omstruktureringsarbetet har Arctic Paper Group för avsikt att förändra strukturen för de skandinaviska försäljnings- och logistikfunktioner.

Enligt preliminära beräkningar finns det potential för substantiell årlig besparing – utöver de effektivitets vinster den nya strukturen skapar möjligheter för.

Den grafiska branschen blir alltmer utmanande, inte minst i Skandinavien där marknaden rasat snabbt de senaste fem åren. Arctic Paper Group arbetar kontinuerligt med att förädla verksamheten inte minst i Skandinavien och har funnit påtaglig potential för kost- och effektivitetsvinster i en omstrukturering av den skandinaviska verksamheten. Avsikten är att skapa en ny struktur för försäljning och samtidigt att flytta delar av logistikfunktionerna.  Denna process har nu startats.

De tänkta åtgärderna är en naturlig följd av en långsiktig ambition i Skandinavien – att effektivt och personligt möta danska, norska och svenska kunder. Åtgärderna bygger på Arctic Paper Groups strategiska mål – Stabilitet and Mobilitet – en omstruktureringsprocess som startades förra året. De tänkta åtgärderna i Skandinavien fokuserar på Stabilitet – att skapa finansiell stabilitet genom kostnads- och effektivitetsvinster i verksamheten.

Arctic Paper Group skall fortsätta vara en stabil, pålitlig och långsiktig leverantör – och måste därför kontinuerligt anpassa sig till nya och förändrade marknadsförhållanden.

En effektiv skandinavisk försäljningsorganisation – med säljkår i Danmark, Norge och Sverige – och omfattande internationellt samarbete inom logistik, kommer att arbeta för, och stärka, våra fyra pappersbruk. Åtgärderna skapar avsevärd potentialen för ökad servicenivå och effektivitet.

Ytterligare ett resultat av Arctic Paper Groups omstrukturering är avsikt att skapa en ny central enhet i Polen för logistik. Lokalt kommer att finnas viss koordination och lager.

För ytterligare information:

Per Skoglund
COO, Arctic Paper S.A.
tel. (+46) 31 63 1703
e-mail: Per.Skoglund@arcticpaper.com

Kaj Hansson
HR-manager, Arctic Paper S.A.
tel. (+46) 70 356 80 50
e-mail: kaj.hansson@arcticpaper.com

tisdag, 23 sep, 2014