Produktionen vid Arctic Paper Mochenwangen upphör i december 2015.

I juli informerade Arctic Paper att åtgärder, som en del av resultatförbättringsprogram 2015/2016, skulle vidtas för att eliminera ytterligare förluster i Arctic Paper Mochenwangen. Detta arbete har nu nått en milstolpe i och med att förhandlingarna med Works Council för Arctic Paper Mochenwangen slutfördes söndagen den 15 november. Stängningen av produktionen kommer att slutföras under december 2015. Alla bekräftade order produceras och levereras enligt överenskommelse.

Samtidigt kommer processen att hitta en köpare av bruket, inklusive de förhandlingar med potentiella köpare som pågår, att fortsätta under 2016.

Kostnaderna för stängning av produktionen i Arctic Paper Mochenwangen beräknas uppgå till 9,3 MEUR (cirka 39 MPLN). Reservering för dessa kostnader görs i Q4 och redovisas som avvecklad verksamhet.

De åtgärder som vidtas kommer att göra det möjligt för Arctic Paper S.A. att fullt ut koncentrera sitt arbete på, Arctic Paper Kostrzyn, Arctic Paper Grycksbo och Arctic Paper Munkedals. Genom beslutet kommer nu fokus att bli på lönsamma produkter och genomförandet av resultatförbättringsprogrammet 2015/16.


För ytterligare information:

Wolfgang Lübbert
VD Arctic Paper S.A.
tel. +49 40 51 48 5310
e-mail: Wolfgang.Luebbert@arcticpaper.com

Per Skoglund
COO, Arctic Paper S.A.
tel. +46 31 63 1703
e-mail: Per.Skoglund@arcticpaper.com

måndag, 16 nov, 2015