Starkt resultat för koncernen med fortsatt höga massapriser

  • Försäljningsintäkterna för Q3 uppgick till PLN 812,4mn (EUR1 191,2mn).
  • EBITDA för Q3 uppgick till PLN 82,5mn (EUR1 19,4mn).
  • EBIT för Q3 var PLN 59,5mn (EUR1 14,0mn).
  • Massapriser har stabiliserats under perioden.
  • Papperssegmentet kompenseras delvis av en bättre produktmix och pappersprisökningar,ytterligare prisökningar sker framöver.
  • Ökad marknadsandel och försäljning i den nordamerikanska marknaden kompenserar förminskad efterfrågan på papper i Europa.

Läs mer

fredag, 9 nov, 2018