Tillväxt samtidigt som massapriser sätter press på pappersmarginaler

  • Försäljningsintäkterna för Q2 uppgick till PLN 792,4mn (EUR1187,8mn).
  • EBITDA för Q2 uppgick till PLN 66,8mn (EUR115,8mn).
  • EBIT för Q2 var PLN 45,5mn (EUR110,8mn).
  • Prisökningar har ännu inte kompenserat de stigande massapriserna under perioden.
  • Ökad andel specialprodukter av periodens totala försäljning, i linje med den nya strategin.
  • Årsstämman beslutade om utdelning av PLN 0,2 per aktie.

Läs mer

måndag, 27 aug, 2018