Tillväxt trots utmaningar i marknaden för grafiskt papper

  • Försäljningsintäkterna för Q4 uppgick till PLN 780,7mn (EUR1 181,6mn).
  • För helåret 2018 uppgick försäljningsintäkterna till PLN 3158,2mn (EUR1 741,1mn).
  • EBITDA för Q4 var PLN 3,0mn (EUR1 0,7mn). EBITDA för 2018 var PLN 223,5mn (EUR1 52,4mn).
  • EBIT för Q4 var PLN -20,5mn (EUR1 -5,0mn). För 2018 var EBIT PLN 131,6mn (EUR1 52,4mn). 
  • Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2018.
  • Beslut om stängning av en pappersmaskin (PM7) i Grycksbo, avsättningar på PLN 8 mn gjordes under fjärde kvartalet.
  • Michal Jarczyński utsågs till CEO för Arctic Paper S.A.
  • G-snow – ett nytt, ultravitt, bestruket papper – lanserades i början av 2019. 
  • I mars 2019 tecknade Arctic Paper ett 15-årigt kontrakt med Adven AB, som ska utveckla, äga och driva en biobränslepanna med en kapacitet på 30 MW hos Arctic Paper Munkedals. Detta garanterar lägre, stabila och förutsägbara energikostnader och minskar koldioxidutsläppen.

Läs pressmeddelandet

tisdag, 19 mar, 2019