Världsbokdagen den 23 april 2015 - Arctic Paper hyllar värdet av läsande

När UNESCO firar Världsbokdagen, World Book and Copyright Day, över hela världen deltar Arctic Paper aktivt i firandet. I Tyskland kommer nära 850 000 elever i fjärde och femte klass att få ta emot en gratis bok till minne av denna viktiga dag. 

Detta är ett årligt återkommande initiativ som det tyska läsfrämjandet Stiftung Lesen genomför för att uppmuntra ungdomar att läsa mer. Papperet som boken trycks på sponsras av Arctic Paper.

Värdet av goda läskunskaper och goda läsvanor kan inte nog understrykas. Trots att digitala medier ökar kraftigt och därmed fokuseringen på film och rörliga bilder, håller boken och den berättade historien ställningarna – av goda skäl. 

Att kunna läsa väl och flytande är grunden för all inlärning och vidare förståelse i livet. Goda läskunskaper är den enskilt viktigaste faktor som avgör om ett barn kommer att uppleva skoltiden som en spännande och ögonöppnande tid, eller som ett turbulent och utmattande måste. 

Läsa högt – ett kraftfullt verktyg för att stötta läskunnande
Forskning visar att grunden för goda läskunskaper kan läggas mycket tidigt i ett barns liv. Att läsa högt för barnet, redan när det är några år gammalt, bidrar till barnets möjligheter att utforska språket och att senare i livet kunna förstå och tillgodogöra sig svårare texter av olika slag*.

”Att läsa högt är en fantastisk möjlighet för föräldrar att inviga sina barn i den underbara världen av ord, språk och berättande,” säger Görel Sterner, välkänd specialist från Göteborgs universitet som fokuserat på tidig språkutveckling och utbildning av barn med speciella behov. Med många böcker och rapporter på sin meritlista är hon en auktoritet på området. 

”Att läsa högt hjälper barnen att förstå det skrivna språkets konventioner – att man läser från vänster till höger, uppifrån och ner och så vidare. De upptäcker också att bokstäver, ljud, ord och berättelser har en gemensam kod som man kan lära sig och använda sig av,” säger Görel Sterner.

Intellektuell utveckling och äventyr
När man läser en berättelse högt uttalar man de skrivna orden tydligare än i ett vanligt samtal, fortsätter hon. Det ger en större förståelse för hur ord och språk är konstruerade och hur olika berättelser har olika, specifika kännetecken. En dramatisk berättelse är uppbyggd på ett visst sätt, en poetisk berättelse på ett helt annat.

”Genom att läsa högt hjälper du dina barn att utvecklas intellektuellt, samtidigt som de upptäcker en värld av äventyr, spänning, kunskap och glädje. Ju mer du läser för dem, desto bättre blir de förberedda för skolan, lärandet och livet,” sammanfattar hon.
 
Tyskland: Gratis böcker till 850 000 barn
Hos Arctic Paper i Tyskland har försäljningschef Alice Albers kommit till samma slutsats när hon valt hur bolaget ska fira Världsbokdagen. Årets Arctic Paper-initiativ stöttar den årliga kampanjen för läsglädje som det tyska läsfrämjandet Stiftung Lesen arrangerar.  Tillsammans med Tysklands bokhandlarförening och ungdomsförlaget CBJ, och stöttat av det tyska post- och logistikföretaget Deutsche Post och ZDF, tyska Public Service-TV, genomför stiftelsen årligen en stor manifestation som ger nära 850 000 tyska skolbarn från 33 000 deltagande fjärde- och femteklasser en bok i gåva.

Varje år ger man ut en ny bok under paraplynamnet Jag ger dig en berättelse – Ich schenk dir eine Geschichte. Årets bok heter Krokodilgänget på hemligt uppdrag – Die Krokodilbande in geheimer Mission – en spännande ungdomsdeckare av den populära författaren Dirk Ahner.Symbolisk och givande insats
”Att delta i ett initiativ som detta är verkligen givande”, säger Alice Albers. ”Läsande är viktigt på så många nivåer. En bok är en både fysisk och symbolisk gåva och som pappersproducenter känner vi oss särskilt glada åt att få bidra till läskunnandet hos unga människor.”

Produktionen av boken sponsras av förlaget, tryckeriet och Arctic Paper gemensamt. De deltagande bokhandlarna beställer böckerna och distribuerar kuponger till de lokala skolklasser som anmält sitt deltagande. Kupongerna kan eleverna sedan lösa in i utbyte mot en gratis bok.  

”Vi är stolta över att sponsra detta väsentliga initiativ i Tyskland och stolta över att vara en del av det internationella firandet av Världsbokdagen”, avslutar Alice Albers.

För ytterligare information, kontakta:
Martina Rosendahl, Market Communication Project Manager, Arctic Paper, tel 031-63 17 11
www.arcticpaper.com
*Forskningsresultat hämtade från: Före Bornholmsmodellen – språklekar i förskolan. En lärobok med lärarhandledning som bygger på den forskning som psykologiprofessor Ingvar Lungberg och språkutvecklingsspecialist Görel Sterner gemensamt gjort.

Bokkupong-initiativet – Die Buch-Gutschein-Aktion
Detta initiativ är en kampanj som bedrivs över hela Tyskland för att främja läsande hos ungdomer i åldrarna 10 till 11 år. Varje år till Världsbokdagen den 23 april, produceras en ungdomsbok som sedan distribueras via lokala bokhandlare till skolelever i fjärde och femte klass, utan kostnad för barnen.  Genomslaget för kampanjen är imponerande, vilket till stor del beror på insatsen från alla de deltagande bokhandlarna, som på egen bekostnad beställer böcker att ge bort till barnen. Skolklasser som deltar får kuponger som eleverna kan läsa in I utbyte mot en gratis bok I den lokala bokhandeln – I år ungdomsdeckaren Krokodilgänget på hemligt uppdrag av Dirk Ahner. 
Kampanjen genomförs gemensamt av tyska läsfrämjandet Stiftung Lesen, tyska bokhandlarföreningen och ungdomsförlaget CBJ, med stöd av det tyska post- och logistikföretaget Deutsche Post och Public Service-tvkanalen ZDF. Målet är att få lärare och bokhanlare att gemensamt uppmundra läsning och bidra till läsglädje hos ungdomar. 

Om World Book and Copyright Day
Den 23 april har blivit en symbol för världslitteraturen. Detta datum år 1616 dog de stora författarna Cervantes, Shakespeare och Inca Garcilaso de la Vega. Det är även födelse- eller dödsdag för andra framstående författare som Maurice Druon, Haldor K.Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla och Manuel Mejía Vallejo. 
Det var därför ett naturligt datum att välja för UNESCOs General Conference, som hölls i Paris 1995, när en särskild dag för en världsomspännande hyllning till böcker och författare infördes. Alla människor, och särskilt ungdomar, ska ha möjlighet att upptäcka läsandets glädje och med respekt se på de oersättliga bidrag som författare och publicister ger när det gäller sociala och kulturella framsteg för mänskligheten. För detta ändamål skapade UNESCO såväl World Book and Copyright Day som UNESCOs Prize for Children's and Young People's Literature in the Service of Tolerance.

Om Arctic Paper
Arctic Paper S.A. tillverkar och marknadsför bokpapper och grafiskt finpapper av mycket hög kvalitet. Företaget producerar högkvalitativt bestruket papper, obestruket träfritt och obestruket trähaltigt papper.  Produktportföljen omfattar varumärkena Amber, Arctic, AP-Tec, G-Print, Munken, Pamo och L-Print, vilka framför allt används som design- och bokpapper. Tillverkningen sker i Sverige vid pappersbruken Arctic Paper Munkedals och Arctic Paper Grycksbo, i Polen vid Arctic Paper Kostrzyn och i Tyskland vid Arctic Paper Mochenwangen.

Den totala produktionskapaciteten vid Arctic Papers fyra bruk uppgår till totalt drygt 800 000 ton papper årligen. Arctic Paper har 1 600 medarbetare och försäljningskontor i 15 länder runt om i Europa.

Arctic Paper S.A. är noterat på Warszawabörsen sedan oktober 2009 och på NASDAQ OMX i Stockholm sedan december 2012. För ytterligare information, vänligen besök www.arcticpaper.com

onsdag, 22 apr, 2015