Arctic Paper Munkedals

Miljö

Arctic Paper Munkedals AB är beläget på västkusten i Sverige, vid Örekilsälven. Älven är en av Sveriges laxrikaste, och mynnar ut i landets enda tröskelfjord, Gullmarn. Både älven och fjorden är bevarandeområden. På grund av Arctic Paper Munkedals AB: s känsliga läge blev vi i ett tidigt skede intresserade av att anpassa vår produktion efter den omgivande naturen.

FSC® (Forest Stewardship Council)
Alla Munken standardprodukter från Arctic Paper Munkedals är FSC-certifierade.

PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)
Alla Munken standardprodukter från Arctic Paper Munkedals är PEFC-certifierade.

EMAS & ISO 14001
Arctic Paper tänker långsiktigt och arbetar målmedvetet när det gäller den omgivande miljön. Följaktligen är Arctic Paper Munkedals ISO 14001-certifierat och EMAS-registrerat.

Paper Profile
Arctic Paper stöder aktivt Paper Profile. Det är en frivillig miljödeklaration som är utvecklad och stöds av ledande massa- och papperstillverkare.
Bruket är i dag ett av de mest miljövänliga pappersbruken i världen. Förutom låg vattenförbrukning kan pappersbruket uppvisa utsläppssiffror som tillhör de lägsta i branschen. Vi använder mellan tre till fyra liter vatten för att producera ett kilo papper, medan andra liknande produktionsenheter använder 10-15 liter vatten*. År efter år har vi minskat våra utsläpp till fjorden och vattnet som lämnar bruket innehåller numera nästan inga partiklar.

Men vår målsättning är att bli ännu bättre. Vår framtidsvision är att skapa självförsörjande produktionsprocesser, vilket helt skulle eliminera utsläpp till vattnet.
 
* Bästa möjliga teknik - EU BAT-BREF IPPC-direktiv