Arctic Paper Munkedals

Historia

Arctic Paper Munkedals AB grundades 1871. Holländarna som användes för tillverkning av mekanisk massa drevs med hjälp av vattenfallen i Munkedalsälven. 1890 övergick bruket till kemisk massa och finpapperstillverkningen började 1906. Vid denna tidpunkt fanns det sex pappersmaskiner i drift och fabriken var också utrustad med en ångmaskin så att produktionen kunde hållas igång även under torra perioder.

1917 uppgick brukets totala produktionskapacitet till 10 000 ton/år. Fabriken genomgick återkommande uppdateringar och moderniseringar och marknadsorganisationen utvidgades. Munkedals AB exporterade till flera länder i Europa, Afrika, Asien och Sydamerika.

Trots stora svårigheter under och mellan krigen lyckades Munkedals AB hålla produktionen uppe tack vare att anläggningen var så modern. Den välutvecklade säljorganisationen bidrog också till att den totala produktionsvolymenen inte sjönk. 1943 blev skeppsredaren Haakon Onstad VD för Munkedals AB efter att ha förvärvat en majoritetspost i bolaget. Under hans ledning expanderade företaget ytterligare och en grupp företag bildades med Munkedals som moderbolag. Detta har varit oförändrat sedan 1943.

I början av 60-talet installerades en PM8, en modern pappersmaskin. Av miljöskäl och andra hänsyn upphörde tillverkningen av sulfitmassa 1966. Alla gamla pappersmaskiner, med undantag för PM5:an och PM8:an, skrotades också. En ny era i Munkedals AB:s historia hade tagit sin början.