Sustainability

Chain of Custody

FSC® (Forest Stewardship Council)
bildades 1993 på initiativ av skogsbruket, näringsidkare och företrädare för miljö- och mänskliga rättighets-organisationer. FSC främjar en ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvarsfull hantering av världens skogar.

FSC:s certifieringssystem för spårbarhet, Chain of Custody (CoC) gör det möjligt att följa skogsråvaran
till färdig produkt. Systemet gör det möjligt för konsumenter och företag att göra ansvarsfulla inköp.

FSC:s Chain of Custody (CoC)-certifiering gör det möjligt för Arctic Papers pappersbruk att:
• fastställa och kontrollera ursprunget hos FSC-certifierat material
• visa våra kunder att vi uppfyller gällande FSC-krav vid inköp, produktion och försäljning av FSC-produkter
• använda FSC:s varumärke för märkning av våra FSC-produkter

Läs mer om FSC globalt.

PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)
är ett globalt system som främjar ett hållbart skogsbruk – miljömässigt, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av skogar för nuvarande och kommande generationer – genom skogscertifiering via oberoende tredje part.

PEFC:s Chain of Custody (CoC)-certifiering gör att Arctic Papers pappersbruk kan förse våra kunder med information om råvarans ursprung. CoC-certifieringen ger oss också möjlighet att få en licens för märkning av våra PEFC-produkter.

Läs mer om PEFC globalt.

För båda systemen används den så kallade volymkrediteringsmetoden: mängden certifierad volym av inkommande certifierad fiberråvara räknas om till motsvarande volym certifierad produkt.

Båda systemen revideras löpande av oberoende certifieringsorgan.

Ett sortiment av FSC®- och PEFC™-certifierade papper
Antalet produkter som är certifierade har ökat sedan 2003, då vår första Munken-papperskvalitet certifierades. Sedan dess har vi fortsatt att arbeta för att FSC- och PEFC-certifiera både bestrukna och obestrukna papper och kan idag erbjuda våra kunder ett komplett sortiment av certifierade produkter. Tillgången på certifierad pappersmassa är fortfarande begränsad och vi arbetar aktivt för att öka de kontinuerliga leveranserna. Idag finns de flesta standardprodukter i sortimenten Amber, Arctic, G och Munken som FSC- och PEFC-certifierade.