Ägare till 28,7 procent av aktierna i Rottneros har åtagit sig att acceptera Arctic Papers rekommenderade erbjudande

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i något annat land där accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande har publicerats på svenska och engelska. Vid eventuell diskrepans mellan innehållen i de olika språkversionerna ska den svenska versionen äga företräde.

Ladda ner pressmeddelande (PDF)

9 november 2012 kl 8.00.

Danske Bank A/S och DNB Bank ASA, innehavare av sammanlagt 12 902 546 aktier i Rottneros AB (”Rottneros”), motsvarande 8,5 procent av samtliga aktier och röster i Rottneros, har den 8 november 2012 förbundit sig att acceptera det offentliga erbjudande om att förvärva samtliga aktier i Rottneros som Arctic Paper S.A. (”Arctic Paper”) offentliggjorde den 7 november 2012 (”Erbjudandet”).

fredag, 9 nov, 2012