Arctic Paper bildar en integrerad massa- och finpapperskoncern med ledande position i Europa – offentliggör ett rekommenderat erbjudande till aktieägarna i Rottneros

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i något annat land där accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande har publicerats på svenska och engelska. Vid eventuell diskrepans mellan innehållen i de olika språkversionerna ska den svenska versionen äga företräde.

Ladda ner pressmeddelande (PDF)

7 november 2012 kl 08.00

Arctic Paper S.A. (”Arctic Paper”), en ledande tillverkare av grafiskt finpapper, med pappersbruk i Sverige, Polen och Tyskland, noterad på Warszawabörsen, offentliggör härmed ett offentligt erbjudande om att förvärva samtliga aktier i Rottneros AB (”Rottneros”), en ointegrerad leverantör av högkvalitativ pappersmassa noterad på NASDAQ OMX Stockholm (”Erbjudandet”). Tillsammans kommer Arctic Paper och Rottneros att skapa en ledande integrerad aktör på den europeiska massa- och finpappersmarknaden.

onsdag, 7 nov, 2012