Arctic Paper godkänns för sekundärnotering på NASDAQ OMX Stockholm

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i något annat land där accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande har publicerats på svenska och engelska. Vid eventuell diskrepans mellan innehållen i de olika språkversionerna ska den svenska versionen äga företräde.

Ladda ner pressmeddelande (PDF)

19 november 2012 kl 09:00

Den 7 november 2012 offentliggjorde Arctic Paper S.A. (”Arctic Paper”) ett rekommenderat offentligt erbjudande om att förvärva samtliga utestående aktier i Rottneros AB (”Erbjudandet”) mot vederlag bestående av aktier i Arctic Paper. Utöver primärnoteringen på Warszawabörsen avses aktierna i Arctic Paper att sekundärnoteras på NASDAQ OMX Stockholm i samband med Erbjudandets fullföljande.

måndag, 19 nov, 2012