Arctic Paper noterat på NASDAQ OMX Stockholm

Ladda ner pressmeddelande (PDF)

20 december 2012 kl 09:00

Idag, den 20 december 2012 påbörjas handeln med aktier i Arctic Paper S.A. på NASDAQ OMX Stockholms huvudmarknad (ticker: ARP). Arctic Paper har varit noterat på Warszawabörsen sedan 2009 och är sekundärnoterat på NASDAQ OMX Stockholm. Bolaget kommer att inkluderas i råvarusektorn.

”Idag är en stor dag för Arctic Paper och i och med noteringen på NASDAQ OMX Stockholm kommer vi att nå ett bredare investerarkollektiv och få en större likviditet i aktien. Eftersom Arctic Paper grundades i Sverige och har en majoritet av sin verksamhet, produktion och anställda där är det ett logiskt steg för oss, och vi ser fram emot att ansluta oss till den svenska aktiemarknaden”, säger Michał Jarczyński, VD för Arctic Paper.

Antalet registrerade aktieägare i Arctic Paper uppgår till 4 296.

Om Arctic Paper

Arctic Paper har sitt ursprung i den svenska Trebruk AB-koncernen, grundad 1990 med Munkedal som ett av bruken. Med tiden har Arctic Paper expanderat geografiskt till att bli den näst största europeiska tillverkaren av bokpapper och en av Europas ledande tillverkare av grafiskt finpapper.

Koncernens pappersbruk finns i Sverige (Grycksbo och Munkedal), Polen (Kostrzyn nad Odra) och Tyskland (Mochenwangen) med en total årlig produktionskapacitet om mer än 800 000 ton papper.

Under 2011 sysselsatte Arctic Paper nära 1 600 personer och de konsoliderade försäljningsintäkterna uppgick till 2 527 miljoner zloty (5 552 miljoner kronor).

Arctic Paper S.A.

För ytterligare information kontakta:

  • Olle Grundberg, ordförande i tillsynsstyrelsen i Arctic Paper,
    tel. +46 70 654 44 20
  • Michał Jarczyński, vd Arctic Paper, tel. +48 616 262 007

Denna information lämnades för offentliggörande den 20 december 2012 kl 09:00.

torsdag, 20 dec, 2012