Arctic Papers bud på Rottneros: Godkännanden har erhållits från bolags-stämma och konkurrensmyndigheter

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i något annat land där accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande har publicerats på svenska och engelska. Vid eventuell diskrepans mellan innehållen i de olika språkversionerna ska den svenska versionen äga företräde.

Ladda ner pressmeddelande (PDF)

4 december 2012 kl 8.00

Den 7 november 2012 offentliggjorde Arctic Paper S.A. (”Arctic Paper”) ett rekommenderat offentligt erbjudande om att förvärva samtliga utestående aktier i Rottneros AB (”Rottneros”) (”Erbjudandet”).

tisdag, 4 dec, 2012