Arctic Paper Munkedals

Munkensortimentet Cradle to Cradle Certified®

Vi är glada att kunna tillkännage att hela papperssortimentet från Munken är Cradle to Cradle Certified®. Arctic Paper Munkedals är det första pappersbruket i världen som har genomfört denna certifiering för hela företagets produktion.

Munken tilldelas Cradle to Cradle Certified® certifiering för hela sortimentet. Hela produktsortimentet från Munken har tilldelats ett Silver Level Material Health Certificate som en del av den mångfacetterade produktstandarden Cradle to Cradle Certified™. Dessutom utvärderades hela produktionsprocessen i fabriken i Munkedal och uppnådde Bronze Level, vilket därmed blir den övergripande nivån för produktcertifieringen.

Ge tillbaka till naturen genom en cirkulär ekonomi

Cradle to Cradle (C2C) är en globalt erkänd standard för säkra, cirkulära och hållbara produkter – som passar in i en cirkulär ekonomi. Att tillämpa Cradle to Cradle-designprincipen innebär att man inte enbart strävar efter att minimera negativ påverkan utan att man även vill lämna en positiv miljöpåverkan.

  • Vi tror på transparens

    Vi tror på transparens

  • Modernisering av vattenkraftverket

    Modernisering av vattenkraftverket

  • Vi har länge arbetat med att skapa en positiv koppling mellan design och natur

    Vi har länge arbetat med att skapa en positiv koppling mellan design och natur

Vad är Cradle to Cradle certifiering?

Cradle to Cradle Certified® produktstandard utformades av Michael Braungart och William MacDonough på 90-talet och avsåg att skapa en integrerad och konsekvent strategi för cirkulär ekonomi.

Standarden leder designers och tillverkare genom en kontinuerlig förbättringsprocess där man tittar på en produkts hållbarhet genom fem kvalitetskategorier. Material health, material reutilization, renewable energy och carbon management, water stewardship, och social fairness. En Cradle to Cradle (C2C) certifierad produkt får ett betyg i varje kategori — Basic, Bronze, Silver, Gold, eller Platinum — där den lägsta nivån därmed blir den övergripande nivån för produktcertifieringen.

Munken och C2C

I augusti 2020 tilldelades hela Munkensortimentet Silver Level Material Health Certificate som en del av den mångfacetterade produktstandarden Cradle to Cradle Certified®. Dessutom utvärderades fabriken i Munkedal och uppnådde Bronze Level, vilket därmed blir den övergripande nivån för produktcertifieringen. Produkterna inklusive råvaran har testats och analyserats utifrån ett omfattande testprogram.

Varför gör vi det?

Vi vill ta ansvar och fortsätta arbetet med att skapa en mer hållbar framtid. Genom en djup kunskap om varje del i vår process och råmaterial kan vi säkerställa en säker produktion av hållbara produkter för framtiden. Med C2C har vi fått ett verktyg som hjälper oss att styra vår produktion och våra produkter mot en mer cirkulär ekonomi.