Сталий розвиток

Кодекс поведінки

Кодекс поведінки Arctic Paper описує основні  правила поведінки, що стосуються усіх співробітників Arctic Paper та кожного, хто представляє Arctic Paper. Ми сповнені бажання поводити себе чесно і етично в наших стосунках з акціонерами. Це означає, що:

• Співробітники Arctic Paper повинні практикувати чесність і порядність у всіх аспектах взаємодії з іншими співробітниками, клієнтами, постачальниками, іншими діловими партнерами, громадами та органами влади.

• Ні Arctic Paper, ні її співробітники не повинні робити або приймати незаконні або неналежні платежі або хабарі, та утримуватися від участі у будь-якому корупційному бізнесі.

 • Arctic Paper повинна слідувати антимонопольному законодавству і законодавству щодо чесної конкуренції, і не брати участь у заходах, які стримують вільну торгівлю або призводять до обмеження конкуренції.

 • Співробітники Arctic Paper повинні уникати утворення ситуацій, коли їх особисті, сімейні або фінансові інтереси можуть вступати в конфлікт з інтересами Arctic Paper. Якщо виникає такий потенційний конфлікт інтересів, працівник повинен розповісти про це і отримати дозвіл від його / її начальника.

 • Співробітники Arctic Paper повинні поважати фізичну та інтелектуальну власність. Це включає в себе зобов'язання поважати і захищати фізичну та інтелектуальну власність Arctic Paper, а також не займається діяльністю, яка порушує права власності інших організацій або фізичних осіб.

 • Arctic Paper прагне до відкритої та прозорої комунікації в рамках комерційної таємниці. Arctic Paper має практикувати чесний маркетинг і надавати клієнтам та іншим діловим партнерам фактичну та об'єктивну інформацію про свою продукцію та послуги.

 • Arctic Paper повинна забезпечувати адекватний рівень обслуговування та підтримки клієнтів, а також поводитись зі скаргами і вирішувати спірні ситуації відповідно до ділової практики та чинного законодавства.

 • Arctic Paper повинна поважати конфіденційність даних, що стосуються фізичних осіб (будь то співробітники або треті особи) та захищати такі дані, застосовуючи належні заходи безпеки. Ніхто зі співробітників Arctic Paper без належних повноважень не повинен, змінювати, розголошувати або використовувати будь-яку особисту інформацію в будь-яких інших цілях, ніж це допустимо законом. Arctic Paper має бути відкритою перед співробітниками і третіми особами щодо зміни або практики  збору та використання персональних даних.

 • Будь-який співробітник Arctic Paper, якому стане відомо про порушення чинного законодавства або цієї політики, повинен повідомити цю інформацію відразу ж його / її керівникові.

Січень 2017

 -----------------------------------------

Per Skoglund, генеральний директор
Arctic Paper S.A.