ARCTIC PAPER S.A. PREZENTUJE STRATEGICZNE INICJATYWY I CEL FINANSOWY

Zarząd Arctic Paper SA podjął decyzję o określeniu długoterminowego celu finansowego – osiągnięcia wyniku EBIT na poziomie 10%. Jednocześnie Zarząd zatwierdził nową strategię dla działalności papierniczej Grupy pod nazwą „Przyszłość jest w papierze – Agenda Strategiczna 2022”, której celem jest rozwój działalności i poprawa rentowności tego segmentu. 

Pobierz Komunikat Prasowy

czwartek, 22 mar, 2018