ARCTIC PAPER ZAKOŃCZYŁ WEZWANIE NA AKCJE ROTTNEROS I KONTROLUJE 54,2% AKCJI SPÓŁKI

Arctic Paper S.A., jeden z wiodących w Europie producentów objętościowego papieru książkowego oraz wysokogatunkowego papieru graficznego, zakończył wezwanie na akcje szwedzkiej spółki Rottneros AB. Obecnie Arctic Paper kontroluje 54,2% akcji Rottneros.
W okresie od 5 do 26 lutego 2013 roku włącznie, oferta została zaakceptowana przez akcjonariuszy reprezentujących 4 001 655 akcji, co odpowiada 2,6% łącznej liczby akcji i głosów w Rottneros. Rozliczenie wezwania w odniesieniu do zapisów złożonych w tym okresie planowane jest na dzień 7 marca 2013 roku.

Łącznie, w całym okresie wezwania trwającego od dnia 22 listopada 2012 roku do dnia 26 lutego 2013 roku włącznie, akcjonariusze Rottneros złożyli zapisy opiewające na 76 228 073 akcji Rottneros, co stanowi 50,0% wszystkich akcji Rottneros. Ekwiwalent pieniężny w zamian za akcje Rottneros został zaakceptowany przez akcjonariuszy Rottneros uprawnionych łącznie z 2 059 893, a zamiana akcji Rottneros na akcje Arctic Paper została zaakceptowana przez akcjonariuszy Rottneros uprawnionych łącznie z 74 168 180 akcji. Dodatkowo Spółka nabyła poza wezwaniem łącznie 6 498 266 akcji Rottneros, odpowiadających 4,3% procent akcji i głosów w spółce.

Zakończyliśmy okres wezwania na akcje spółki Rottneros, w wyniku którego jesteśmy obecnie największym udziałowcem tej Spółki. Kontrolujemy obecnie 54,2% akcji Rottneros, co pozwala nam już na pracę nad realizacją efektów synergii na poziomie operacyjnym i finansowym. Zmniejszy się również nasza wrażliwość na zmienność cen na rynku celulozy oraz w większym stopniu niż dotychczas będziemy w stanie ograniczyć ryzyko walutowe, dzięki zmniejszonej ekspozycji na waluty pozaeuropejskie, szczególnie USD. Mamy również większe możliwości rozwoju nowych produktów w segmentach innych niż papiery graficzne, co pozwoli nam się rozwijać w kolejnym latach – powiedział Michał Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper SA.

Dalszych informacji udziela:
Michał Jarczyński, Prezes ARCTIC PAPER S.A.
telefon: +48 61 62 62 007
email: michal.jarczynski@arcticpaper.com

środa, 27 lut, 2013